#KOOLITUSVAJADUS

#PROTSESS

| 4 min. lugemine
Kuidas analüüsida koolitusvajadusi?

Koolitustegevuse esimeseks ja ühtlasi kõige olulisemaks etapiks on tuvastada, kaardistada, analüüsida ning seejärel formuleerida töötajate koolitusvajadus(ed). Töötajate koolitusvajadused võivad esile kerkida mitmetel erinevatel põhjustel. Tinglikult võib koolitusvajadusi jagada oma tekkimise olemusest tulenevalt kaheks:

  1. Ette prognoositavad koolitusvajadused, milleks on näiteks kohustuslike koolituste (esmaabi, tööohutus vms) läbimistõendi kehtivusaja aegumine või ettevõtte ülesed strateegiliste suundade koolitused. 
  2. Jooksvalt tekkivad koolitusvajadused. Tihti võib sisendiks olla klientide negatiivne tagasiside, mille alusel hakatakse näiteks teeninduskvaliteeti või müügioskusi parandama.

Ideaalolukorras tuvastatakse töötajate koolitusvajadused juhi ja töötaja vahelistes arenguvestlustes, mille pealt on koolitustegevuste eest vastutaval ettevõtte töötajal hea koostada koolitusplaani ja arvestada seejuures erinevate üksuste koolitusvajadusi. See annab võimaluse konsolideerida samade koolitusvajadustega erinevate üksuste töötajaid ja nii mõnedki koolitused korraldada ettevõtte üleselt, et viia vajalikud teadmised kõigi töötajateni.

Arenguvestlus - Getsmart

Koolitusvajaduste formuleerimisel võiks iga kord lähtuda samast süsteemist. Selliselt tagatakse läbipaistvus ja ühtne arusaam koolitusvajaduste hindamisest. Üks võimalikest viisidest hõlpsalt formuleerida koolitusvajadused on kasutades järgmist tabelit:

Koolitusvajaduste hindamise blankett - Getsmart

Nagu ka sissejuhatuses mainitud, on korrektne koolitusvajaduste tuvastamine väga tähtis komponent koolitustegevuse planeerimisel. See on sisendiks kõikidele järgnevatele koolitustegevustele ja on kahtlemata ettevalmistuse üks tähtsamaid etappe, mille jaoks on vaja võtta aega.

Toetame oma klienti igakülgselt koolitusvajaduste formuleerimise etapis. Kui koolitusvajadused vajavad täpsustamist, viime läbi täiendavad uuringud, intervjuud või küsitlused, et jõuda tõelise vajaduseni. Kaardistame olemasoleva koolituslähenemise, kasutusel olevad keskkonnad ja meetodid, et vajalikud teadmised viia töötajateni võimalikult hästi. Vajadusel toetame klienti ka uue koolitusstrateegia loomisel ning e-õppekeskkonna puudumisel abistame heameelega selle kasutuselevõtu protsessis, sest meie koostööpartnerite hulka kuulub ka kõik-ühes e-õppekeskkond töötajate arendamiseks Coursy.

Getsmart meeskonna prioriteediks on luua võimalikult terviklik arusaam kliendi vajadustest ja olemasolevatest võimalustest, et tagada tasemel teostus, millel on reaalne mõju töötajate tulemuslikkusele.

Kui tunned, et ülaltoodud metoodikast on Sulle kasu, lae alla koolitusvajaduste formuleerimise tabel siit.

etET