#TRAINING VIDEO

#KASULIKUD NIPID

| 6 min. lugemine
3 põhjust, miks koolitusvideo kasutamine on hea mõte.

Forrester Research uuringud näitavad, et juhendavaid koolitusvideod vaatavad töötajad 75% tõenäolisemalt võrreldes trükimaterjalide, meilide või veebiartiklite lugemisega. Seega on tegu väga võimeka ressurssiga, kuid tihti arvatakse, et koolitusvideo tootmine on väga kulukas ja keeruline ning seetõttu jääb see formaat paljude ettevõtete huviorbiidist välja. Järgnevalt selgitame, miks investeering koolitusvideote produktsiooni tasub ennast ära ja parandab töötajate teadmiste taset.

1. Hästi teostatud koolitusvideo on efektiivne viis teadmiste omandamiseks.

Täiskasvanute koolitamisel eristatakse tihti kolme õpistiili: visuaalne, auditiivne ja kinesteetiline. Sellist lähenemist tuntakse laiemalt VAK mudeli nime all, mille autoriks on Walter Burk Barbe. Koos kolleegidega tuvastas Barbe uurimistööde käigus, et inimestel võivad domineerivad õpistiilid varieeruda, kuid kõigi õpistiilide kombineerimisel saavutatakse hulga paremad tulemused teadmiste omandamise seisukohast. Seetõttu on väga oluline pidada koolitusvideo puhul silmas, et esindatud oleks kõik õpistiilid.


Kuidas seda praktikas rakendada? Meie kogemusele tuginedes on väga tähtis koolitusvideo teostamisel pidada silmas järgnevaid aspekte:  

  • Koolitusvideo peab olema visuaalselt atraktiivne ja samal ajal võimalikult palju näitlikustama koolitusteemat. Selline lähenemine kõnetab eelkõige visuaalseid õppureid. Kui koolitusteemaks on näiteks õige keha hoiak esinemisel, siis peab koolitusvideos selgelt näitlikustama õiget kehahoiakut ja võimalusel kõrvale tooma välja, milline ei peaks olema kehahoiak.
  • Koolitusvideo helikvaliteedil on äärmiselt oluline roll ja videote filmimisel peab sellele suurt rõhku pöörama. Hea helikvaliteet mõjub hästi auditiivsetele õppurile. Olgu mainitud, et väga hea mõte on lisada videole ka subtiitrid, sest uuringute kohaselt vaadatakse 85% Facebooki videoid ilma helita.
  • Interaktiivsed elemendid, nagu video kestel ekraanipealsed küsimused, ülesanded või muu sarnane kinesteetiline tegevus suurendab õppuri kaasatust ja motiveerib koolitusteemal kaasa mõtlema.
2. Koolitusvideo tagab ühtlase teadmiste taseme.

Koolitusvideo koostamise aluseks on hästi läbimõeldud, struktureeritud ja samal ajal kontsentreeritud käsikiri (script). Tihti, kui mitte öelda, et peaaegu alati, koostavad käsikirju ettevõtte enda töötajad, kes on oma valdkonna eksperdid. Kuna koolitusvideo sisu töötavad välja teemaga kõige paremini kursis olevad isikud ja kõigile õppuritele suunatakse sama koolitussisu video näol, tagatakse sellega ka erinevates üksustest töötavate inimestele täpselt samad teadmised. See on eriti oluline selliste ettevõtete puhul, kellel on palju üksusi erinevates geograafilistes piirkondades. Ei oleks ju mõeldav, et teeninduspõhimõtted erinevad näiteks Pärnu ja Rakvere sama ettevõtte kauplustes.

3. Õpiampsude (microlearning) stiilis tehtud koolitusvideod on mõjusad.

Kuigi ei ole selgelt kokkulepitud õpiampsude definitsiooni, siis üldjuhul mõistetakse selle all lühikesi teadmisi edastavaid infojuppe.

Selleks võivad olla tekstid, pildid, graafikud, mängud või muud sisu vormid. Ilmselt kõige levinum õpiampsude formaat on tänasel päeval just koolitusvideo. Selleks, et õpiampsu stiilis koolitusvideo täidaks oma eesmärki ja hoiaks õppurit kaasatuna terve video vältel, soovitab eLearning Industry maksimaalseks video pikkuseks planeerida kuni 6 minutit. Meie kogemusele tuginedes võiks ühe videoga katta vaid ühe koolitusteema, sest vastasel juhul jääb info liiga pealiskaudseks ja õppuritel on seejuures keeruline ümber lülituda ühelt teemalt teisele.

Kokkuvõttes võib öelda, et hästi teostatud koolitusvideotel on õppurite harimisel väga oluline roll ja seda ei tohiks alatähtsustada. Kui tunned, et koolitusvideo on ka Sinu ettevõtte jaoks lahendus, võta meiega ühendust, et saaksime Sind sellel teekonnal igakülgselt abistada ja luua jätkusuutliku koolituslahenduse.

en_USEN